Baillsund Bluesklubb

Baillsund Bluesklubb

post@baillsund-bluesklubb.no

Besøksadresse: Fastingkjelleren
KRISTIANSUND

Årsreferatet til Baillsund Bluesklubb

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 12 feb., 2015 23:19:36
Årsreferatet til Baillsund Bluesklubb
Fasting Kjelleren 28. Mars 2014


Sak 1:
Åpning av årsmøtet
Årsmøtet ble åpnet kl. 19

Sak 2:

Konstituering:
Ordstyrer: Ingunn Aune
Referent: Ingvill-Susann Hansen
Tellekorps: ingen behov, det var styret og 1 medlem
Undertegning av årsprotokollen: Stig Kjørsvik og Aage Dahl

Sak3:
Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett
Årsmøtet godkjente innkallingen, dagsorden og stemmeretten.


Sak 4:
Årsmeldingen
Ordstyrer gikk gjennom årsmeldingen i sin helhet
Årsmøtet godkjente årsmeldingen

Sak5
Regnskapet
Kasserer gikk gjennom post for post fra 2013 og 2014
Årsmøtet godkjente regnskapet for 2013/14

Sak6
Innkommende saker
Det var ikke kommet noen innkommende saker til styret

Sak7
Strategi og handlingsplan for 2015-2018
Årsmøtet godkjente strategi og handlingplan for 2015-2018

Sak8
Medlemskontigent 2015
Det ble lagt inn et forslag på at medlemskonitgenten blir uendret og årsmøtet godkjente dette.

Sak9
Budsjett
Kasserer gikk gjennom budsjett for 2013 og 2014
Årsmøtet godkjente budsjettetSak10
Valg

Ingunn Aune tar ikke gjenvalg
Varamedlem rune lindquist tar ikke gjenvalg
Cecilie Aune tar ikke gjenvalg

Baillsund Bluesklubb

Leder: Ingvill-Susann Hansen (1 år)
Kasserer: Anders Sponås (har 1 år igjen)
Styremedlemmer: Marit Width (Ny – 1 år)
Geir Rune Hansen (1 år)

Varamedlemmer: Ola Ulvund (1 år)
Terje Brevik (1 år)

Valgkomite: Ingunn Aune (Ny – 1 År)
Stig Kjørsvik (1 år)

Møtet ble hevet kl.20:00

................................................... ................................................
Stig Kjørsvik Aage Dahl

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post38

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 12 feb., 2015 00:11:46
på fredag 13 mars 2015, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen anders.sponaas@neasonline.no eller brev til sekretær Ingvill-Susan Hansen, Wessels gate 1, 6507 KRISTIANSUND innen fredag 06 mars 2014.

Årsmøtesaker:

Åpning

Konstituering
valg av ordstyrer
valg av referent
valg av to personer til tellekorps
valg av to personer til å undertegne protokollen

Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

Årsmelding 2014

Regnskap 2014

Innkomne saker

Strategiplan/handlingsplan 2014-2018

Medlemskontingent 2016

Budsjett 2015

Valg
Kristiansund, den 09 februar 15
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post37

Innkalling til årsmøte 2013

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 08 mars, 2014 00:08:35
på fredag 28 mars 2014, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen anders.sponaas@neasonline.no eller brev til Postboks 12,6501 KRISTIANSUND innen fredag 21 mars 2014.

Årsmøtesaker:

!. Åpning

2. Konstituering
- valg av ordstyrer
- valg av referent
- valg av to personer til tellekorps
- valg av to personer til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

4. Årsmelding 2013

5. Regnskap 2013

6. Innkomne saker

7. Strategiplan/handlingsplan 2014-2018

8. Medlemskontingent 2015

9. Budsjett 2014

10. Valg

Kristiansund, den 05 mars 2014
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post36

Klubbnytt

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 21 mars, 2013 14:41:45

Årsmøte ble avholdt 14.02.13 på Fasting, ikke så mange hadde tatt turen dit, men møte ble gjennomført og vi har følgende nytt styre:

Ingunn Aune, leder

Ingvill Susann Hansen, sekretær

Anders Sponås, kasserer

Cecilie Aune, Styremedl.

Geir Rune Hansen, styremedl.

Rune Lindquist, vara

Ola Ulvund, vara.

Vi ønsker Rune og Ola velkommen og takker Trond og Kjell (som gikk ut av styret) for jobben og innsatsen.

Etter ett år på Fasting har klubben ikke klart å nå sitt mål med å øke medl.antallet og få økt aktivitet i klubben. Dette er noe skuffende men vi gir ikke opp ennå.

Arr-kvelder med live-musikk vil bli på Fasting, et vår arr. og et høst arr. Medl.treff legges til Fasting og vil bli annonsert her på hjemmesiden og vår fbBluesklubben tar turen til Nidaros Bluesfestival i april og håper at flere medlemmer vil bli med på turen. Hver enkelt må selv bestille rom og billetter. Håper at vi blir

en gjeng som drar på tur og får en felles blueshelg med mange spennende artister og møte andre bluesklubber. Dette er sosialt og gøy. Masse musikk hele helgen.

Nidaros bluesfestival arr. helgen 26. – 27.april.

blueshilsen fra leder’n

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post32

ÅRSMELDING 2012

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 19 feb., 2013 19:49:16
BAILLSUND BLUESKLUBB

Siden årsmøtet 30.03.2012, har Baillsund bluesklubb hatt følgende
aktivitet:

Antall styremøter: 2 (07.05., 15.10.)
Medl.treff: 25.05. Quiz kveld

Lørdagskafe: 3 stk.

31.03. CD med tema: norske artister.
26.05. Trubadur Roar Sivertsen.
21.07. CD med tema: Kvinnelige artister.


Arr. blueskvelder med live-musikk: 4

30.03; Unionsbandet Yngve & his boogie leggs.
20.07: Jam-kveld
28.09: Electric Dogs
30.11: Bolga Bluesband og 10års jubl. Middag.

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post30

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 11 feb., 2013 12:24:00

på torsdag 14 februar 2013, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen
anders.sponaas@neasonline.no eller
brev til Postboks 12,6501 KRISTIANSUND innen fredag 8 februar 2013 .

Årsmøtesaker:

1.Åpning

2.Konstituering
- valg av ordstyrer
- valg av referent
- valg av to personer til tellekorps
- valg av to personer til å undertegne protokollen

3.Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

4.Årsmelding 2012

5.Regnskap 2012

6.Innkomne saker 2013

7.Strategiplan/handlingsplan 2013-2018

8.Medlemskontingent 2014

9.Budsjett 2013

10. Valg

Kristiansund, den 11 januar 2013
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post29

Årsmøte

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 25 jan., 2012 23:54:33
ÅRSMØTE
FREDAG 30.MARS
FASTING KJELLER'N

Sett av dato.

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post23

Innkalling til årsmøte 2011

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 02 okt., 2011 23:44:58
på torsdag 27 oktober 2011, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen anders.sponaas@neasonline.no eller
brev til Postboks 12,6501 KRISTIANSUND innen torsdag 20 oktober 2011 .

Årsmøtesaker:

Åpning

Konstituering
valg av ordstyrer
valg av referent
valg av to personer til tellekorps
valg av to personer til å undertegne protokollen

Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

Årsmelding 2009

Årsmelding 2010

Regnskap 2009

Regnskap 2010

Innkomne saker 2009/2010

Strategiplan/handlingsplan

Medlemskontingent 2012

Budsjett 2010/2011

Valg
Kristiansund, den 27 september 2011
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post20
Neste »