Baillsund Bluesklubb

Baillsund Bluesklubb

post@baillsund-bluesklubb.no

Besøksadresse: Fastingkjelleren
KRISTIANSUND

Innkalling til årsmøte 2011

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 02 okt., 2011 23:44:58
på torsdag 27 oktober 2011, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen anders.sponaas@neasonline.no eller
brev til Postboks 12,6501 KRISTIANSUND innen torsdag 20 oktober 2011 .

Årsmøtesaker:

Åpning

Konstituering
valg av ordstyrer
valg av referent
valg av to personer til tellekorps
valg av to personer til å undertegne protokollen

Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

Årsmelding 2009

Årsmelding 2010

Regnskap 2009

Regnskap 2010

Innkomne saker 2009/2010

Strategiplan/handlingsplan

Medlemskontingent 2012

Budsjett 2010/2011

Valg
Kristiansund, den 27 september 2011
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post20