Baillsund Bluesklubb

Baillsund Bluesklubb

post@baillsund-bluesklubb.no

Besøksadresse: Fastingkjelleren
KRISTIANSUND

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 11 feb., 2013 12:24:00

på torsdag 14 februar 2013, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen
anders.sponaas@neasonline.no eller
brev til Postboks 12,6501 KRISTIANSUND innen fredag 8 februar 2013 .

Årsmøtesaker:

1.Åpning

2.Konstituering
- valg av ordstyrer
- valg av referent
- valg av to personer til tellekorps
- valg av to personer til å undertegne protokollen

3.Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

4.Årsmelding 2012

5.Regnskap 2012

6.Innkomne saker 2013

7.Strategiplan/handlingsplan 2013-2018

8.Medlemskontingent 2014

9.Budsjett 2013

10. Valg

Kristiansund, den 11 januar 2013
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -

  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post29