Baillsund Bluesklubb

Baillsund Bluesklubb

post@baillsund-bluesklubb.no

Besøksadresse: Fastingkjelleren
KRISTIANSUND

Innkalling til årsmøte 2013

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 08 mars, 2014 00:08:35
på fredag 28 mars 2014, kl. 19:00
Sted: Fasting-kjelleren

Innmelding av saker må være styret i hende enten på mail til addressen anders.sponaas@neasonline.no eller brev til Postboks 12,6501 KRISTIANSUND innen fredag 21 mars 2014.

Årsmøtesaker:

!. Åpning

2. Konstituering
- valg av ordstyrer
- valg av referent
- valg av to personer til tellekorps
- valg av to personer til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett

4. Årsmelding 2013

5. Regnskap 2013

6. Innkomne saker

7. Strategiplan/handlingsplan 2014-2018

8. Medlemskontingent 2015

9. Budsjett 2014

10. Valg

Kristiansund, den 05 mars 2014
BAILLSUND BLUESKLUBB
- styret -  • Kommentarer(0)//www.baillsund-bluesklubb.no/#post36