Baillsund Bluesklubb

Baillsund Bluesklubb

post@baillsund-bluesklubb.no

Besøksadresse: Fastingkjelleren
KRISTIANSUND

Årsreferatet til Baillsund Bluesklubb

Styre og stellOpprettet av Rune Lindquist 12 feb., 2015 23:19:36
Årsreferatet til Baillsund Bluesklubb
Fasting Kjelleren 28. Mars 2014


Sak 1:
Åpning av årsmøtet
Årsmøtet ble åpnet kl. 19

Sak 2:

Konstituering:
Ordstyrer: Ingunn Aune
Referent: Ingvill-Susann Hansen
Tellekorps: ingen behov, det var styret og 1 medlem
Undertegning av årsprotokollen: Stig Kjørsvik og Aage Dahl

Sak3:
Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmerett
Årsmøtet godkjente innkallingen, dagsorden og stemmeretten.


Sak 4:
Årsmeldingen
Ordstyrer gikk gjennom årsmeldingen i sin helhet
Årsmøtet godkjente årsmeldingen

Sak5
Regnskapet
Kasserer gikk gjennom post for post fra 2013 og 2014
Årsmøtet godkjente regnskapet for 2013/14

Sak6
Innkommende saker
Det var ikke kommet noen innkommende saker til styret

Sak7
Strategi og handlingsplan for 2015-2018
Årsmøtet godkjente strategi og handlingplan for 2015-2018

Sak8
Medlemskontigent 2015
Det ble lagt inn et forslag på at medlemskonitgenten blir uendret og årsmøtet godkjente dette.

Sak9
Budsjett
Kasserer gikk gjennom budsjett for 2013 og 2014
Årsmøtet godkjente budsjettetSak10
Valg

Ingunn Aune tar ikke gjenvalg
Varamedlem rune lindquist tar ikke gjenvalg
Cecilie Aune tar ikke gjenvalg

Baillsund Bluesklubb

Leder: Ingvill-Susann Hansen (1 år)
Kasserer: Anders Sponås (har 1 år igjen)
Styremedlemmer: Marit Width (Ny – 1 år)
Geir Rune Hansen (1 år)

Varamedlemmer: Ola Ulvund (1 år)
Terje Brevik (1 år)

Valgkomite: Ingunn Aune (Ny – 1 År)
Stig Kjørsvik (1 år)

Møtet ble hevet kl.20:00

................................................... ................................................
Stig Kjørsvik Aage Dahl

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.